Abdullah Savaş
İslama Göre Foreks
Tarih: 26-08-2013 01:03:00 Güncelleme: 26-08-2013 01:03:00


Bu yazımda İslam açısından foreksi ele alacağım pekçok kişinin kafasını kurcalayan bu konuya değinmenin yerinde olacağını düşünüyorum.

Paranın para ile değiştirilmesi ya da satılması işlemine İslam hukukunda “sarf akti” denir. Her iki bedel de peşin olmak şartıyla bu işlem caizdir ve dilediğiniz fiyata alır ya da satarsınız.Burda önemli olan nakit olması ve o anki piyasa fiyatından alışverişin yapılmasıdır. Hz. Peygamber (sav), para ve para hükmündeki şeylerin satılıp alınması durumunda şöyle söylemiştir: “cinsler değişik olursa, peşin olmak kaydıyla dilediğiniz gibi alıp satabilirsiniz”. Suyûtî, el-Câmiu's-Sağir, 6/330 Hadis No:9470 Hâkim'in Müstedrek 'ine, Beyhâki'nin Sünen'ine atfen)

Kuran'ı Kerimde Nisa Suresi 29. Ayetinde "Ey iman edenler! Mallarınızı aranızda batıl yollarla yemeyin. Ancak karşılıklı rıza ile yapılan ticaretle olursa başka. Kendinizi helâk etmeyin. Şüphesiz Allah, size karşı çok merhametlidir."buyrulmuştur.Burda vurgu yapılan batıl yollar ve karşılıklı rıza noktasına özellikle dikkat etmek ve yukarda ilk belirtilen hadiside burdan hareketle ele almak gerekir.Detaya girersek;

1.Yapılacak ticaretin hadiste belirtildiği üzere anlık piyasa fiyatından nakit olarak yapılması şarttır aksi caiz olmaz.

2.Ayette belirtildiği üzere aldatmaca olmamalıdır burdan hareketle emirlerin mutlaka gerçek piyasada gerçekleşmesi alıcı satıcı bulunması gerekir.Aksi durumda caiz olmaz ki market maker olarak adlandırılan piyasa yapıcı olup emirleri üzerine alan isterse gerçekleştiren istemezse müşterinin kaybını kendi karı addeden anlayışlarda asla caiz olmaz.Bu mantık ayete ters düşer.

3.Kaldıraç mevzusu ki bu konuda farklı görüşler bulunmaktadır.Alimlerden büyük bir grup brokerların işlem için müşterisine açtığı kredinin gecelik faiz işletilmese dahi caiz olmayacağını brokerın bu işlem için komisyon aldığını bu komisyonunda riba hükmüne gireceğini söylemektedirler.Borcu verirken eğer bu borçtan menfaat temin edilecekse bu riba sayılır görüşü yukardaki savın delilidir.

 

Sonuç olarak özetlersek öncelikle kaldıraçsız ve ECN STP yapılarda yapılan işlemler gecelik faiz işlemediği durumlarda ayan beyan caizdir ve aksini kimse iddia edemez.Zaten bununla ilgili haram fetvası verende yoktur.Buna haram denmesi durumunda hiçbir surette döviz değiş tokuşu alım satımı ne döviz bürosundan nede banka internet şubelerinden nede foreks platformlarından mümkün olmaz.İkinci önemli nokta olan kaldıraç konusunda şahsi görüşüm ayette geçen karşılıklı rıza noktasına vurguyla ve aksini iddia eden şahsi içtihat dışında konuyla ilgili açık seçik bir hadis veya ayet delili olmaması sebebiyle "Ancak karşılıklı rıza ile yapılan ticaretle olursa başka"ayetinden hareketle caiz olduğunu düşünüyorum.Bu görüşümü aşağıdaki bir örnekle izah etmek istiyorum.

Gelen kişi faizsiz borç istiyor firma likidite sağlayıcısının vereceği sınırlar içerisinde kalmak kaydıyla bunu veriyor faizde almıyorsa bırakın günahı ben sevap dahi olduğunu düşünüyorum.Bunu gerçek hayattan örneklersek Ahmet bir döviz bürosuna geliyor sahibi tanıdığı ve ondan dolar almak istediğini elinde 10.000 TL olduğunu kendisine 90.000TL borç verirse 100.000 TL kadar Dolar alacağını söylüyor.İşler kötü giderse Dolar yükselmezse aldığı borca kadar zarar dayandığı takdirde elindekini satıp borc aldığı miktarıda ona aynen iade edeceğinide garanti ediyor.Arkadaşıda bunu kabul ediyor ve Ahmete borç veriyor aradan 2 ay geçiyor Dolar %15 prim yapıyor ve ahmet yaklaşık 15.000 TL kazanıyor ve döviz bürosu sahibi arkadaşına çok teşekkür edip aldığı 90.000TL aynen geri iade ediyor.Eğer bu örnekteki iş haramsa buna haram deniyorsa buyrun arkadaşlar foreks kaldıracı haramdır sizde yapmayın!Yok eğer helalse ki ben açık seçik helal olduğunu düşünüyorum kaldıraçlıda yapabilirsiniz.İçinde kuşku duyanlar kaldıraçsız yapsınlar, örneğimdeki gibi düşünenlerde kaldıraçlı...


YAZARIN DİĞER YAZILARI